Nejmonumentálnější a nejzachovalejší památka helénského vojenského stavitelství, která k nám promlouvá z minulosti vzdálené 2 500 let.

Eurialo

Syrakusy asi nepotřebují žádnou další reklamu podporující turistický ruch – je ale velká škoda, že tak významná stavba, která se nachází tak blízko jedné z nejoblíbenějších turistických destinací, pokaždé když ji navštívím, zeje prázdnotou.

Castello Eurialo se nachází na plošině nad Syrakusami zvané Epipoli, kde se v antice rozkládala stejnojmenná čtvrť. Odtud můžete v dálce vidět nové město a zbytky helénského opevnění, které obepínalo celou plochu bývalé polis.

Jméno Eurialo pochází z řeckého Euryelo, což bylo slovo, které označovalo čelo skoby a inspirovalo se tvarem plošiny, na které se hrad nachází.

Dionýsos I. a Řecko-punské války

Velká část opevnění vznikla v rámci takzvaných řecko-punských válek, které probíhaly mezi roky 600-265 př. n. l. Jedním ze zlomových období těchto bojů o kontrolu středomoří spadá právě do let vlády tyrana Dionýsa I. (430-367 př. n. l.). Zatímco byla západní Sicílie pod vlivem Kartátga, byla ta východní pod kontrolou sítě řeckých kolonií, samozřejmě tak vznikaly konflikty i různé třecí plochy. S nástupem Říma jakožto středomořské mocnosti se konflikt přetransformoval do římsko-punských válek, o kterých se většina z nás učila ve škole.

Jednou z klíčových bitev této dlouhé „přetahované“ o centrální Středomoří byla v roce 480 př. n. l. v rámci druhé řecko-punské války svedena bitva u Himéry (nedaleko dnešníhoTermini Imerese na severní straně ostrova), kde Kartágo prohrálo. Jednou z podmínek, kterou Řekové Kartágincům uložili, bylo opuštění zvyku přinášet bohům dětské oběti.

O Dionýsovi I. se krom jiného vypráví, že trpěl těžkou paranoiou a neustálým strachem o svůj život, možná i proto věnoval budování obranného systému svého města takovou pozornost. Dal také jméno jedné z nejznámějších syrakuských památek – Dionýsovu uchu.

Helénské opevnění aneb malá lekce z megalomanie

Hrad je monumentální ukázkou řeckého megalomanství – obranné zdi, které hrad spojovaly s Ortigou (ostrov, kde se nacházelo centrum osídlení), byly 15 metrů vysoké a přes 5 metrů široké a několik kilometrů dlouhé (vzdušnou čarou z hradu na konec Ortigi kolem 10 km). Opevnění bylo celkově dlouhé 27 km. Sám hrad disponoval několika věžemi a čtyřmi obranými liniemi zahloubenými do vápencového podloží.

Všechny obranné linie (příkopy) byly navzájem propojené systémem podzemních chodeb, měly zdroj vody a podzemní zásobárny jídla a zbraní. Obráncům toto rozložení poskytovalo obrovskou výhodu, protože případní útočníci nemohli vidět nic z pohybů vojska uvnitř hradu.

Ještě dnes je velká část podzemních struktur v pořádku a je možné si je během návštěvy prohlédnout. Na následujícím videu si můžete všimnout několika otvorů v zemi – pod nimi se nachází výše zmíněné podzemní chodby.

https://www.youtube.com/watch?v=uZ5zTG6S1mo

Spolu s městem Syrakusy a Nekropolí Pantalica byl v roce 2005 zapsán na seznam UNESCO.

Důležité informace

 Otvírací doba hradu

(aktualizovaná ke dni 19.7.2017):

Hrad bývá otevřen každý den, včetně neděle a pondělí, vyjma státních svátků a to ráno od 9:00 do 13:00.

Pozor! V posledních letech došlo již několikrát ke změně otvírací doby i ke krátkodobému uzavření celého areálu. Obrňte se tedy trpělivostí 🙂

Vstupné:

<18 let zdarma

18-25 let 2

Dospělí 4€