Nejmonumentálnější a nejzachovalejší památka helénského vojenského stavitelství, která k nám promlouvá z minulosti vzdálené 2 500 let.