Pokud chcete v Itálii přežít, je naprosto nezbytné si tyto techniky osvojit, ať už z důvodu efektivnější obrany, či pro přímou aplikaci. Jinak řečeno představuji Vám tři nejčastější úřednické techniky, jak se vás zbavit.

Technika č.1: “Scaricabarile”

Míra nebezpečnosti techniky: 4-6/10 v závislosti na sehranosti protivníkova mužstva/ženstva

Popis techniky: Kdysi dávno, když loď připlula do přístavu, nečekal tam na ni jeřáb, nýbrž chlapíci, co ji pěkně růčo vyložili – sud po sudu. A to se dělalo tak, že se vytvořil lidský řetěz, který si náklad podával z ruky do ruky, dokud nebyla loď prázdná a sklad plný. Od toho pochází název této techniky, který v překladu znamená “vykladač sudů”.

My Češi máme dokonce na této technice založenou i jednu oblíbenou pohádku. Jmenuje se o kohoutkovi a slepičce… 🙂

Jedná se o jednu z nejfrekventovanějších a tím i nejpěstěnějších technik, která nastupuje v momentě, kdy něco nefunguje. Je založená na důsledné parcelaci zodpovědnosti, kdy každý pracovník má přesně vymezené pole, kterým se zabývá a o ostatních oblastech neví nic.

Jelikož většina běžně se vyskytujících problémů ze své podstaty přesahuje tato úzce vymezená pole, má každý pracovník pravdu, když vám poví, že daná věc je v kompetenci kolegy či kolegyně.

Cíl: Oslabit nepřítele (vás) a doufat, že někdo v rámci řetězce váš problém neprozřetelně vyřeší.

Identifikace: Jakmile vás, po hodině snahy řešení daného problému, přepojí či odkážou na osobu, se kterou jste mluvili na začátku, máte jasno.

Doporučená obrana: Vydržet celé kolečko a v momentě, kdy se dostanete ke článku, se kterým už jste mluvili, je třeba použít masku “zoufalého občana-když mi nepomůžete vy, jsem namydlená”. Pokud toto nezabere, nastupuje použití hrubého násilí aneb správný moment, kdy udělat “bordello”.

Technika č.2: Temporeggiamento

Míra nebezpečnosti techniky: <5/10

Popis techniky: Temporeggiamento by se dalo přeložit jako aktivní vyčkávání či kličkování, nebo jinak jako „chození kolem horké kaše“. Její chvíle nastává, když je třeba z někoho vymámit konkrétní odpověď či čin a dotyčný či dotyčná buď z nějakého důvodu nemůže, nebo nechce. Často jde jen o bohapustou lenost a pohodlnost.

Cíl: Dotyčný či dotyčná doufá, že to vzdáte. Pokud máte větší výdrž než váš protivník, máte velice slušnou šanci uspět.

Identifikace: Věta: “Ozvu se Vám příští týden” či “Dáme Vám vědět” chytrému napoví.

Doporučená obrana: Vyžádat si vždy (pokud možno písemně) datum, den, hodinu, kdy bude požadavek splněn. V daný den/hodinu nekompromisně volat a pak případně volat až do úmoru jedné či druhé strany. Jediné nebezpečí spočívá v možném přerodu “temporeggiamenta” na “scaricabarile”.

Technika č.3: “Muro di gomma”

Míra nebezpečnosti techniky: 10/10

Popis techniky: Jedná se o nejzákeřnější byrokratickou techniku, která je schopná páchat škody na zdraví a na životě obětí.

Muro di gomma znamená v překladu gumová zeď a její princip spočívá v tom, že máte pocit, že jste cosi vyřídili, či něčeho dosáhli, nicméně se v pravidelných intervalech nacházíte opět a znovu ve výchozí pozici. Typicky se do gumové zdi naráží při shánění licencí, žádání o povolení či při čemkoliv, v čem lítají peníze nebo výhody jakéhokoliv typu.

Na první pohled to vypadá jednoduše – stačí se jen prezentovat na daném úřadě se sadou dokumentů, které určuje zákon či vyhláška (vše máte pečlivě nastudované, jak jinak). Po kratším či delším čekání, na vás přijde řada, dokumenty odevzdáte usměvavému člověku u okýnka a jdete domů s pocitem dobře vykonané práce. Zhruba takto začíná většina příběhů z útrob italského byrokratického pekla, na jehož konci nezřídka bývají pocuchané nervy, doživotní následky ale i zničené životy.

Z pravidla za několik týdnů, či měsíců, kdy už jste na celou záležitost v podstatě zapomněli, vám přijde komunikace, že nebylo možno vaši žádost/oznámení vyřídit, protože vám chyběly náležitosti, o kterých samozřejmě do té chvíle nikdo jiný, než pisatel, nevěděl. Vracíte se do bodu nula. Postup je možné opakovat až do vaší hospitalizace na psychiatrickém oddělení.

Cíl: Nedopustit, abyste uspěli.

Identifikace: Zákeřnost této techniky spočívá v tom, že oběť zjistí, že je v jejích tenatech až když je pozdě a nelze, než podniknout další zoufalý pokus k překonání “gumové zdi”.

Doporučená obrana: Neexistuje. Jediné, co vás může v takovém případě zachránit je nějaký známý, či kamarád na správném místě, který to pro vás “zařídí”.